Giv ordet til børnene
Dialogbaseret pædagogik og tekstliggørelse
 
Forside
 
Dialogbaseret pædagogik
 
Tekstliggørelse
 
Idehefte tekstliggørelse
 
Sprogudvikling
 
Anerkendende pædagogik
 
Inklusion
 
Kreativitet
 
New Public Management
 
Tegning
 
Symbolfunktion
 
mindfulness


Velkommen til min hjemmeside!

Temaet for hjemmesiden er pædagogisk udvikling og organisation i relation til daginstitutionsområdet. Jeg vil først og fremmest fortælle om mit arbejde med dialogbaseret pædagogik, som er en ny pædagogisk retning, og tekstliggørelse, som er en ny inklusiv og kreativ sprogpædagogisk metode. Begge dele er udviklet i samarbejde med personalet i Børnehaven Nattergalen i Århus. Jeg vil desuden lægge op til debat om den retning, det pædagogiske område bevæger sig i, på nuværende tidspunkt.

Uden at overdrive kan man sige, at der foregår en værdikamp på det pædagogiske område, ikke mindst når det drejer sig om de 0-6-årige børn. En værdikamp, som drejer sig om, hvorvidt børnene lærer mest ved at blive testet efter bestemte standarder og undervist på en struktureret måde eller gennem fantasileg, kreativ udfoldelse og dialog. Den politiske plan er at bruge flere vurderingsværktøjer og mere struktureret læring. Det betyder for det første, at politikerne er ude af trit med den nyeste forskning. For det andet undergraver det pædagogers autoritet og selvstændighed.

I 2012 søgte jeg BUPL´s Udviklingsfond om støtte til sprogprojektet Giv ordet til børnene. Inklusion, kreativitet og sprogudvikling. På daværende tidspunkt havde jeg været pædagogisk leder i et børnehus i et blandet socialt område med mange tosprogede familier, i 5 år. Den obligatoriske sprogindsats med sprogvurderinger og tilhørende træning, vi blev sat til at administrere, var så krævende og kedelig, at hverdagen blev helt grå, Det var tydeligt, at både voksne og børn havde brug for noget der var baseret på pædagogfaglig viden og erfaring, og som gav mening og motivation.
 
Ideen til det sprogprojekt, som gjorde det muligt at udvikle den alternative sprogpædagogiske metode tekstliggørelse, udsprang derfor af en bekymring for børn og voksnes trivsel og et ønske om at bevare det sprudlende liv og fællesskab. I tekstliggørelse giver man ordet til børnene og omsætter deres eget sproglige udtryk til tekst. Det giver en grad af motivation, som kun er mulig, når man mødes med oprigtig interessere for sine ideer fra omverdenen. 

Dialogbaseret pædagogik er et bud på en videreudvikling af anerkendende pædagogik og blev udviklet sideløbende med tekstliggørelse. Kernen i dialogbaseret pædagogik er, at de voksne aktivt opfordrer børnene til at tage ordet, og at åben, respektfuld dialog med børnene gøres til omdrejningspunkt i alle aktiviteter. På den måde udgør dialogbaseret pædagogik et alternativ til den belærende stil, som vinder frem, på grund af de stigende politiske krav om struktureret læring.

Sprogrojektet viste med al ønskelig tydelighed, at der sker en rivende udvikling med børnenes sprog, når aktiviteterne er spændende og meningsfulde, fordi de bygger på pædagogernes selvstændige professionelle dømmekraft og tager udgangspunkt i den aktuelle situation.

I menuen til venstre er der mulighed for at klikke sig ind på en nærmere beskrivelse af dialigbaseret pædagogik, tekstliggørelse og andre relaterede emner, som jeg anser for at være centrale i den omtalte pædagogiske værdikamp.

Under "Idehefte tekstliggørelse" findes et link til en lettilgængelig instruktion i metoden i pdf-udgave, det vil sige, at den kan printes direkte ud,

billede
Ulla Asmark
Pædagogisk konsulent og supervisor
Uddannet pædagog,
psykoterapeut og
cand.mag. i dansk


Pædagogisk leder i et børnehus i et blandet område 2007-2013.

Har desuden arbejdet i socialpsykiatrien og som selvstændig psykoterapeut og underviser i mange år.

Har i 2013 udgivet:
Rapport om sprogprojektet Giv ordet til børnene.
Projektet blev støttet af BUPL og rapporten kan findes på
www.bupl.dk/udviklingsprojekter.

Ultimo 2014 udkommer: "Dialogbaseret pædagogik og Inklusion" I Barndomspædagogik, red. Daniela Cecchin og Mogens Jacobsen.